Demo
Demo

Tarieven en voorwaarden

Fysiotherapie 2017

Tarieven fysiotherapie 2017

zitting fysiotherapie € 35,50
zitting manuele therapie € 49
zitting oedeemtherapie € 54,50
lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 60
screening € 15,50
intake en onderzoek na screening € 44
intake en onderzoek na verwijzing € 44
eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60
toeslag voor uitbehandeling € 16
inrichtingstoeslag €  9
ontspanningstherapie € 52,00

 

Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt als in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt.
 
Voor klachtafhandeling zie de site van het KNGF.
 

Acupunctuur/MORA 2017

Tarieven acupunctuur 2017

consult acupunctuur € 53
acupunctuuronderzoek € 77,50
anti-rook behandeling € 150,00

Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de acupuncturist . Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de acupuncturist zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt als in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

3. De declaraties van de acupuncturist voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de acupuncturist gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de acupuncturist gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt.

Voor klachtafhandeling zie de site van de NVA.


Podologie 2017

Tarieven podologie 2017

podologisch consult € 21,00
podologisch onderzoek € 37,80
1 paar correctiezolen, eenvoudige samenstelling € 59,50
correctiezool, complexe samenstelling € 145,00
1 paar heelcups of heelpads € 15,90
silipro teenbuis 15 cm € 16,50
silipro teengrip klein € 11,80
silipro teenkussen klein € 6,25
silipro teenkussen medium € 6,25
silipro teenspreider € 4,95
standaard zolen (ergonomica, multisorb- of stabilizerzolen) € 20,80
standaard hakverhoging (heellift) € 9,95
standaard zolen kids € 12,00

 

Voor betalingsvoorwaarden en klachtafhandeling zie www.loop.nl (Stichting LOOP).

Fitness 2017

Tarieven fitness 2017

kwartaalabonnement 1x per week € 88,50 (= € 29,50 per maand)
kwartaalabonnement 2x per week € 164 (= € 54,65 per maand)
jaarabonnement 1x per week € 310 (= € 25,80 per maand)
jaarabonnement 2x per week € 620 (= € 51,65 per maand)
kwartaalabonnement daluren 1x per week € 61,40 (= € 20,45 per maand)
2-jarig abonnement 1x per week* € 468 (= € 19,50 per maand)
jaarabonnement onbeperkt (zonder begeleiding)** € 222 (= € 18,50 per maand)
hardloop-/bootcampabonnement € 80 (= € 26,66 per maand)
kids & fitness/kidsbootcampabonnement 1x per week € 60 (= € 20 per maand)
kids & fitness abonnement 2x per week € 70 (= € 23,33 per maand)
zwanger & fit maand- of kwartaalabonnement € 156 (= € 52 per maand)
Bedrijfsfitness jaarabonnement € 300
Bedrijfsfitness halfjaarabonnement € 175

 

U wordt tijdens de fitness (behalve bij het onbeperkte abonnement) altijd begeleid door een fysiotherapeut en/of fitnessinstructeur.

U kunt uw abonnement in uw vakantie of als u vanwege een medische reden lange tijd niet kunt trainen laten opschorten (behalve bij het onbeperkte en het 2-jarige abonnement). Voorwaarde is dat u minimaal twee weken niet kunt trainen en dat u dit van te voren heeft gemeld.

* Bij een 2-jarig contract kan het abonnement niet worden opgeschort.

**Het onbeperkte jaarabonnement geeft van maandag t/m zaterdag tijdens onze openingstijden onbeperkte toegang tot de fitnesszaal, uitgezonderd een aantal tijden op dagen dat er speciale groepen in de zaal zijn. Deze tijden zijn opvraagbaar bij de balie. Het abonnement kan bij ziekte of vakantie niet worden opgeschort.

Sauna 2017

Tarieven sauna 2017

per bezoek € 6,50
10-strippenklaart € 50
10-strippenkaart i.c.m. fitnessabonnement € 40