Demo
Demo

Podologie

Podologie is voetkunde en podologen zijn voetspecialisten. Een podoloog richt zich op het voorkomen en behandelen van voetklachten, voetfunctiestoornissen en de eventueel daaruit voortvloeiende klachten aan botten, spieren of gewrichten. In onze praktijk werkt een registerpodoloog, een erkende paramedische voetspecialist en die onder de wet BIG valt. De registerpodoloog heeft een erkende opleiding op hbo-niveau afgerond aan de Academie voor Podologie. De titel registerpodoloog is beschermd. Podologen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, staan geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister voor de podologie.

Door een vraaggesprek, het beoordelen van de schoenen en het looppatroon en het maken van voetafdrukken tijdens het staan en lopen kijken wij of we iets aan uw klachten kunnen doen. Soms is advies alleen voldoende. Maar het kan ook zijn dat bij langdurige klachten een corrigerende inlegzool voor de schoenen gemaakt moet worden.

Wij combineren de opleiding, kennis, en mogelijkheden van de fysiotherapeut met de specifieke kennis van voetkunde en de kennis om een corrigerende zool te vervaardigen. Wij participeren in het netwerk van Podozorg en zijn aangesloten bij de centrale brancheorganisatie LOOP. Deze organisatie maakt afspraken met zorgverzekeraars. In uw polisvoorwaarden kunt u zien of uw verzekeraar podologie vergoedt of kijk op de site van LOOP.

Voor het maken van een afspraak hoeft u niet altijd een verwijzing te hebben van een arts, dit hangt af van uw verzekeringsvoorwaarden. Als u langdurigeklachten heeft, is het wel verstandig dit eerst met uw huisarts te bespreken.